NORTHERN FRIULI

ANTIPASTI

PRIMI

SECONDI

CONTORNI

DOLCI

CENTRAL FRIULI

SOUTHERN FRIULI

 

Cjalsòns di PiedimRecipe-of-the-Month:
Cjalsòns di Piedim

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolci
Northern Friuli: Carnia Mountains

Crostata alla Marmellata
Torta di Mele
Esse di Raveo
Crostata alla Marmellata
Torta di Mele
Esse di Raveo
Pane di Zucca
Pane di Zucca